Përshpejtimi i mekanizmave të reagimit me bazë komunitetin në luftën kundër ekstremizmit të dhunshëm

Ky projekt eshte zbatuar nga organizata Coherent Development Albania në kuadër të zbatimit të skemës së granteve të vogla të projektit “Forcimi i Shoqërisë Civile për Ngritjen e Reziliencës së të Rinjve ndaj Ekstremizmit të Dhunshëm”, i financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar nga Terre des hommes Shqipëri në partneritet me Kolegjin Universitar Bedër, Institutin për Dialog Strategjik dhe Qendrën për Baza të Përbashkëta

RAPORTO DHUNËN

DHUNA NË FAMILJE

DHUNA FIZIKE

ABUZIMI SEKSUAL

SHFRYTËZIMI

BULIZMI

EKSTREMIZMI

DHUNA ONLINE

NEGLIZHIMI

Kliko këtu për të plotësuar formularin e sinjalizimit të dhunës

RAPORTO NDOTJEN

Mbetje ushqimore

Mbetje Bujqësore

Mbetje TË ngurta

Kliko këtu për të plotësuar formularin e sinjalizimit të ndotjes